Ontstaan

Tijdens een bijeenkomst van de koorcommissie van de Martinusparochie op 8 februari 1994 werd het idee naar voren gebracht om een ’tussenkoor’ op te richten. Doel was om het gat tussen het jongerenkoor en het Gemengd koor te dichten.

Het begin van een nieuw koor was hiermee geboren. Anneke van Straaten-Brieffies werd bereid gevonden om de directie op zich te nemen. De officiële oprichting van het koor vond plaats op 6 oktober 1994 tijdens de eerste repetitie, toen met 34 enthousiaste leden. Hoewel het koor afkomstig is uit Bovenkarspel, komen diverse leden inmiddels uit geheel Stede Broec en zelfs uit de omringende gemeenten.

Het repertoire van In Between bestaat voor een groot deel uit Engelstalige nummers, die zowel een klassieke inslag als een eigentijds geluid kunnen hebben. In combinatie met moderne Nederlandse teksten vormt deze muziekkeuze de basis voor een vaak imponerende begeleiding van de vieringen in de Sint Martinuskerk.

Maar in Between is meer dan “alleen maar” een kerkkoor. Er wordt ook steeds gewerkt aan repertoire van de meest uiteenlopende componisten en artiesten. Het koor heeft inmiddels al aardig aan de weg getimmerd.

Sinds 2009 wordt de directie verzorgd door Claudette Hendrickx.

Geef een reactie