Ontstaan

Tijdens een bijeenkomst van de koorcommissie van de Martinusparochie op 8 februari 1994 werd het idee naar voren gebracht om een ‘tussenkoor’ op te richten. Doel was om het gat tussen het jongerenkoor Joko en het Gemengd koor Dienend in Blijdschap te dichten.

Het begin van een nieuw koor was hiermee geboren. Anneke van Straaten-Brieffies werd bereid gevonden om de directie op zich te nemen. De officiële oprichting van het koor vond plaats op 6 oktober 1994 tijdens de eerste repetitie, toen met 34 enthousiaste leden. Hoewel het koor afkomstig is uit Bovenkarspel, komen diverse leden inmiddels uit geheel Stede Broec en zelfs uit de omringende gemeenten.

Het repertoire van In Between bestaat voor een groot deel uit Engelstalige nummers, die zowel een klassieke inslag als een eigentijds geluid kunnen hebben. In combinatie met moderne Nederlandse teksten vormt deze muziekkeuze de basis voor een vaak imponerende begeleiding van de vieringen in de Sint Martinuskerk.

Maar in Between is meer dan “alleen maar” een kerkkoor. Er wordt ook steeds gewerkt aan repertoire van de meest uiteenlopende componisten en artiesten. Het koor heeft inmiddels al aardig aan de weg getimmerd.

Een aantal hoogtepunten waren de uitvoering van het oratorium The Elijah in 1999 en het driekorenconcert in 2001. Hierbij werden diverse nummers van diverse zangers en popgroepen ten gehore gebracht. Denk bijvoorbeeld aan “Bohemian Rhapsody” van Queen en “Andrew Lloyd Webber in Concert”. Ook werden hierbij combinaties gevormd met (delen van) de 2 andere optredende koren Eigenwijs uit Westwoud en Voix Mixte uit Hoorn. Het concert werd besloten met een gezamenlijk optreden van de 3 koren met het nummer “Thank you for the Music” van Abba.

In maart 2004 hadden we bij gelegenheid van het tienjarig bestaan een gezamenlijk concert met harmonie orkest Crescendo dat toen 75 jaar bestond. In 2005 gevolgd door een kerstconcert dat erg goed ontvangen werd, in het Noordhollands Dagblad van 19 december 2005 stond te lezen: “Samengevat was het kerstconcert er eentje dat ons luisteraars in een tevreden kerststemming huiswaarts deed keren” en daar was het toch om de doen geweest.

In 2007 hebben we onze versie van de Missa Luba uitgevoerd in de kerk van Bovenkarspel, Enkhuizen, Hoogkarspel en Zaandam. Op 2 december 2007 hebben we acte de presence gegeven tijdens het Decemberconcert in de Ontmoetingskerk in Enkhuizen, samen met muziekkorps Patrimonium en mannenkwintet 4 Him. 

Op 24 december 2007 hebben we samen met Crescendo de muziek verzorgd tijdens de nachtmis in de kerk van Bovenkarspel, evenals kerstnacht 2008. Voor de rest hadden we in die tijd weinig optredens en andere activiteiten vanwege het op elkaar afstemmen van het een en ander met onze nieuwe dirigente Claudette Hendrickx en onze nieuwe pianiste Lisette Duijnhouwer (in 2014 opgevolgd door Frank Kok).

Inmiddels hebben we opgetreden tijdens het Westfries Korenfestival in de Lucaskerk te Venhuizen op zaterdag 20 maart 2010 en natuurlijk diverse vieringen in onze kerk. Ook hebben we in de Kerstnacht en op 1e Kerstdag in 2010 weer een viering opgeluisterd. In de Kerstnacht 2011 hebben we de muziek tijdens de mis om 8 uur ’s avonds weer samen verzorgd met Crescendo.

Op 25 november 2013 hebben we meegedaan aan het Festival Lichte Muziek in Purmerend, ook wel bekend als het korenfestival. Uit het jury-rapport hebben we weer een aantal punten mee kunnen nemen in de voorbereiding naar ons grote jubileumconcert. Na de vakantie zijn we weer hard aan het werk gegaan om diverse nieuwe liedjes in te studeren voor het concert dat we hebben gegeven op 29 maart 2014. Dit is dan meteen een hoogtepunt in het jaar van ons 20-jarig bestaan. We kunnen terugkijken op een mooie avond, of zoals Regina Arbouw schreef in haar recensie in het NHD (zie memobord): “Het moest goed en het ging goed, het was een hele fijne avond”.

In juni 2016 hebben we deelgenomen aan de korendag “Klein Paradiso” in Oosterleek. In december 2016 verzorgden we een kerstconcert samen met de koren Intenz en Pop4You. Volgens de recensie van Regina Arbouw in het Noordhollands Dagblad “een prima kersconcert met een grote publieke belangstelling”. (zie memobord).

Maar ook blijven we studeren voor komende vieringen, zie voor de data de pagina Informatie. Zoals je kunt lezen op de pagina Lid worden zijn we (net als altijd) op zoek naar extra zangers. Bassen, maar ook tenoren zijn van harte welkom om een keer te komen luisteren en sfeer te proeven en wellicht mee te zingen. Maar natuurlijk zijn sopranen en alten ook van harte welkom.

Geef een reactie