Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

I

Data van repetities en uitvoeringen

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS ZIJN DE REPETITIES VOORLOPIG OPGESCHORT. ZOWEL HET GEBOUW VAN HET LEGER DES HEILS, ALSOOK DE KERK IS TOT NADER ORDER GESLOTEN.

DAT WORDT DUS VOORLOPIG THUIS OEFENEN.