Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

Repetities

Iedere donderdagavond in het gebouw van het Leger des Heils aan de Murillostraat 22 te Bovenkarspel. De volgende keer is die op donderdag 13 december, aanvang om 19.45 uur.

Een keer in de maand is een repetitie in de Sint Martinuskerk (verder: onze kerk), Hoofdstraat 205 te Bovenkarspel. De volgende keer is donderdag 3 januari 2019, aanvang 19.45 uur.

Vieringen en uitvoeringen:

Zondag         16 december 2018    17.00 uur      Kerstmaaltijd

Maandag       24 december 2018    21.00 uur      Viering in de kerstnacht in onze kerk

Zaterdag       5 januari 2019         19.00 uur      Viering in onze kerk

Zondag         3 februari 2019        10.00 uur      Viering in onze kerk

Als geheugensteun voor de leden:

De repetities beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.45 uur. Houdt 16 december alvast vrij in je agenda voor de kerstmaaltijd. Verdere details volgen.

De komende weken werken we aan de liedjes voor de kerstviering, zie hieronder. Neem deze nummers de komende weken mee voor het gemak.

Blijf thuis (regelmatig) oefenen voor de nieuwe liedjes die Claudette heeft doorgestuurd.
Let op: De generale repetitie voor Kerst is op vrijdag 21 december bij het Leger, op 3 januari is er dit keer wel repetitie.

Nummers voor de viering in de kerstnacht op 24 december:

K55, K1, K72, K39, K69, K9, K20, K36, K68, K17(nieuwe versie), K41, K51, K59, K18

(K = nummer uit de kerstmap)

Nummers voor de viering op 5 januari 2019:

K20, 21, Drie Koningen zagen een sterre (uit de bundel), 19, K65, K68, K52 en K50

(K = nummer uit de kerstmap)