Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

Repetities

Iedere donderdagavond in het gebouw van het Leger des Heils aan de Murillostraat 22 te Bovenkarspel. De volgende keer is dat op donderdag 22 maart 2018, aanvang om 19.45 uur.

Een keer in de maand is een repetitie in de Sint Martinuskerk (verder: onze kerk), Hoofdstraat 205 te Bovenkarspel. De volgende keer is donderdag 29 maart 2018, aanvang  20.15 uur.  (Thuis een koppie doen).

Vieringen en uitvoeringen:

Zaterdag       31 maart 2018         19.00 uur      Paaswake in onze kerk

Zondag         8 april 2018             10.00 uur      Viering in onze kerk

Zaterdag       5 mei 2018              19.00 uur      Viering in onze kerk

Zaterdag       2 juni 2018             Middag          Korendag Monnickendam

Zondag         3 juni 2018             10.00 uur      Viering in onze kerk

Vrijdag         8 juni 2018             19.30 uur      Generale repetitie 10 juni

Zondag         10 juni 2018            10.00 uur      Meezingen Joyfull Spirit Enkhuizen

Zondag         1 juli 2018              10.00 uur      Viering in onze kerk

Zaterdag       1 september 2018    19.00 uur      Viering in onze kerk

Als geheugensteun voor de leden:

De repetities beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.45 uur. Blijf thuis (ook) oefenen op  nummers voor de paaswake en alvast voor 10 juni.

Nummers voor de viering van 31 maart:

82, 61, 57a, 101, 94, 52, 70, 71, 48 en 92.