Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS ZIJN DE REPETITIES VOOR DE REST VAN DE MAAND OPGESCHORT. EERST KREGEN WE BERICHT DAT HET GEBOUW VAN HET LEGER DES HEILS IS GESLOTEN. LATER HOORDEN WE DAT OOK DE KERK DE REST VAN DE MAAND IS GESLOTEN.

DAT WORDT DUS VOORLOPIG THUIS OEFENEN.