Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

Repetities

Iedere donderdagavond in het gebouw van het Leger des Heils aan de Murillostraat 22 te Bovenkarspel. De volgende keer is die op woensdag 26 september, aanvang om 19.45 uur. Op 20 september is Claudette vanwege de bruiloft van haar dochter in Spanje en hebben we dus GEEN REPETITIE.

Een keer in de maand is een repetitie in de Sint Martinuskerk (verder: onze kerk), Hoofdstraat 205 te Bovenkarspel. De volgende keer is donderdag 4 oktober 2018, aanvang  19.45 uur.

Vieringen en uitvoeringen:

Zondag         7 oktober 2018        10.00 uur      Viering in onze kerk

Vrijdag         12 oktober 2018       19.00 uur      Zingen bij Maestro Bovenkarspel

Zondag         14 oktober 2018       10.00 uur      Vrijwilligersviering

Zaterdag       3 november 2018     19.00 uur      Viering in onze kerk

Zondag         2 december 2018     10.00 uur      Viering in onze kerk

Maandag       24 december 2018    21.00 uur      Viering in de kerstnacht in onze kerk

Zaterdag       5 januari 2019         19.00 uur      Viering in onze kerk

Zondag         3 februari 2019        10.00 uur      Viering in onze kerk

Als geheugensteun voor de leden:

De repetities beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.45 uur. Op 12 oktober zingen we in de kerk in het kader van de Maestro, wat op de kerkenveiling is aangeboden. Blijf thuis dus oefenen op (populair) 14 en 36, (kerk) 22 (ALLE 3 UIT HET HOOFD!!!) en “The Exodus Song” wat we samen met Crescendo gaan uitvoeren.

Op 20 september is Claudette vanwege de bruiloft van haar dochter in Spanje en hebben we dus GEEN REPETITIE. Op WOENSDAG 26 SEPTEMER repeteren we samen met Cresendo Exodus Song en daarna de andere 3 liedjes uit het hoofd K22, P14 en P36, dus oefen hier thuis ook op.