Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

Repetities

Iedere donderdagavond in het gebouw van het Leger des Heils aan de Murillostraat 22 te Bovenkarspel. De volgende keer is die op donderdag 16 mei, aanvang om 19.45 uur.

Een keer in de maand is een repetitie in de Sint Martinuskerk (verder: onze kerk), Hoofdstraat 205 te Bovenkarspel. De volgende keer is donderdag 23 mei 2019, aanvang 19.45 uur. Dit als voorbereiding voor 2 juni, aangezien het 30 mei Hemelvaartsdag is.

Vieringen en uitvoeringen:

Zondag         2 juni 2019             10.00 uur      Viering in onze kerk

Zaterdag       6 juli 2019              19.00 uur      Viering in onze kerk

Zondag         1 september 2019    10.00 uur      Viering in onze kerk

Als geheugensteun voor de leden:

De repetities beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.45 uur. Blijf thuis oefenen op de nummers voor het concert, die we de laatste weken hebben ingestudeerd en die Claudette ons nieuw heeft toegestuurd.

Nummers voor de viering op 2 juni 2019:

Volgen zo spoedig mogelijk.