Informatie

Data van repetities en uitvoeringen

Repetities

Iedere donderdagavond in het gebouw van het Leger des Heils aan de Murillostraat 22 te Bovenkarspel. De volgende keer is die op donderdag 5 september, aanvang om 19.45 uur.  

Een keer in de maand is een repetitie in de Sint Martinuskerk (verder: onze kerk), Hoofdstraat 205 te Bovenkarspel. De volgende keer is donderdag 29 augustus 2019, aanvang 19.45 uur.

Vieringen en uitvoeringen:

Zaterdag       6 juli 2019              19.00 uur      Viering in onze kerk

Zondag         1 september 2019    10.00 uur      Viering in onze kerk

Zondag         1 december 2019     12.00 uur      REPETITIEMIDDAG

Als geheugensteun voor de leden:

De repetities beginnen om 19.45 uur en duren tot 21.45 uur. Blijf thuis oefenen op de nummers voor het concert.

Noteer 1 december alvast in je agenda, de Sint wordt vriendelijk verzocht rekening te houden met deze extra repetie!!

BLIJF OEFENEN!!!!!

De eerste repetitie na de vakantie is op donderdag 29 augustus in de kerk.

Nummers voor de viering op 6 juli 2019:

43, 87, 28, 19, 80, 57b, 30 en 76